Magazynowanie wodoru

Magazynowanie wodoru

Wodór jest najlżejszym znanym nam pierwiastkiem chemicznym💙 Jego bardzo niska gęstość oznacza, że aby magazynować go w dużych ilościach musimy go sprężać💪 Dlatego dwa najbardziej powszechne sposoby magazynowania wodoru to:

✅️Jako sprężony gaz CGH2 ( zazwyczaj pod ciśnieniem 350 albo 700 bar) wodór przechowywany jest w zbiornikach pod ciśnieniem i tankowany/ładowany w podobny sposób jak gaz LPG⛽️

✅️Jako ciekły wodór czyli LH2. Wodór staje się ciekły dopiero w temperaturze minus 253C. W stanie ciekłym mieści się go jeszcze więcej w każdym m3 więc taka forma wykorzystywana jest w transportach bardzo dużych ilości na bardzo dalekie odległości np. cysternach, statkach itd🚢

W użytku codziennym zazwyczaj korzystamy z formy sprężonego gazu👍