Kategoria: Wodór dla technologii

Zielony krajobraz z elektrownią atomową i wiatrakami

Energetyka jądrowa i wodór

Wodór ma ogromny potencjał w odegraniu znaczącej roli w dekarbonizacji oraz transformacji na nisko/zeroemisyjną gospodarkę. Podobne nadzieje wiązały się i nadal wiążą z energetyką jądrową. Ważne jest zrozumienie relacji między elektrownią jądrową a produkcją oraz użyciem wodoru. Najważniejszą kwestią jest zrozumienie, że wodór jest nośnikiem energii (podobnie jak prąd elektryczny), natomiast elektrownia jądrowa produkuje energię...

Read more
Potrzebujemy innowacji

Potrzebujemy innowacji

Rozwój bazuje na pokonywaniu granic, wdrażaniu nowych rozwiązań, przezwyciężaniu przeszkód innymi słowy do nowych rozwiązań starych problemów. Wszystko to zawarte jest w słowie innowacja, która napędza wszystkie nowoczesne gospodarki. Po drugiej stronie medalu są jednak koszty. Skoro mamy już rozwinięty rynek oparty na sprawdzonych rozwiązaniach to jak wytłumaczyć nakłady na badania i rozwój. Jest jeszcze...

Read more
Kolory wodoru

Kolory wodoru

Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem we wszechświecie i stanowi około 75% masy materii. Na Ziemi rzadko występuje jednak w postaci niezwiązanej, cząsteczkowej, a zazwyczaj możemy spotkać go w związkach chemicznych takich jak woda, związki organiczne, wodorowęglany, wodorotlenki, wodorki metalu i wielu innych postaciach. Różnorodne i powszechne występowanie wodoru sprawia, że powstało kilka metod pozyskiwania tego surowca....

Read more